Akuuttilääketiede 2017

Akuuttilääketiede2017- kongressin teemana on "Vanhus päivystyspotilaana",

joka yhdistää niin vanhusten hoidossa ja vuodeosastoilla kuin ensihoidossa ja päivystyksissä työskenteleviä.

Kohderyhmänä ovat akuuttilääkärit, muut ensihoito- ja päivystyspotilaita hoitavat yleis- ja erikoislääkärit sekä hoitohenkilökunta ja ensihoitajat.

Kongressin luennoitsijat ovat aihepiirin kansallisia ja kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. 

Erikoistumispisteitä anotaan kaikille päivystykseen liittyville erikoisaloille ja erityispätevyysohjelmille.


Kongressin järjestävät yhteistyössä