Akuuttilääketiede2019

Suomen akuuttilääketieteen yhdistys järjestää yhteistyössä HYKS Akuutin kanssa kansallisen akuuttilääketieteen päätapahtuman, Akuuttilääketiede 2019 kongressin, 21.11.-22.11.2019.  Paikkana on  Marina Congress Center Helsingissä

Kohderyhmänä ovat akuuttilääkärit, muut ensihoito- ja päivystyspotilaita hoitavat yleis- ja erikoislääkärit sekä hoitohenkilökunta ja ensihoitajat. Kongressiin odotetaan noin 400 osallistujaa kaikkialta Suomesta.

Kongressin rakentuu plenary luennoista  ja kliinisistä teemasessioista. Teemasessioiden rinnalla järjestetään tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon kokonaisuus. Molempina päivinä järjestetään myös työpajoja. 

Tutkijat voivat lähettää kongressiin abstrakteja ja niistä parhaimmat valitaan esitettäviksi posterinäyttelyyn. Iltajuhlassa palkitaan ansioista akuuttilääketieteen kehittämisestä Vuoden akuuttilääkäri Pro acutologia fennica – palkinnolla. Tarkempi ohjelma laaditaan huhtikuun loppuun 2019 mennessä.

Kongressin luennoitsijat ovat aihepiirin kansallisia ja kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. Erikoistumispisteitä anotaan kaikille päivystykseen liittyville erikoisaloille ja erityispätevyysohjelmille. 

Kongressista tiedotetaan mm. Suomen Akuuttilääketieteen yhdistyksen nettisivuilla, Suomen Lääkärilehdessä, Internetin koulutuspalstoilla ja kattavana sähköpostijakeluna.