Luennot

Tiistai 21.11.

Plenary

9.20 Väkivalta päivystyksessä, Johanna Pulkkinen
Kaikilla on oikeus turvalliseen työpäivään eikä kenenkään tarvitse sietää työssään väkivaltaa. Ei edes päivystystyössä. Luennolla pureudutaan työväkivallan hallinnan keinoihin päivystyksessä.
09.55 Tiimin toiminta uhkaavissa tilanteissa, Petri Kylmänen
Tiimin sujuva toiminta uhkatilanteissa on kaikkien vastuulla. Toiminnan ydin on luottamus, harjoittelu sekä toimintaohjeiden noudattaminen. Miten teillä?

Puukkoa, pilleriä tai seurantaa

11.00  Divertikuliitin nykydiagnostiikka ja-hoito, Ville Sallinen
Luennolla käydään läpi divertikulitiin diagnostiikan pääperiaatteet sekä hoidon valintaan liittyvät asiat.
11.30 Appendisiitti-onko aina pakko leikata? Panu Mentula
Esityksessä käsitellään lyhyesti taudin luonnollista kulkua, diagnostiikkaa, ja vertaillaan konservatiivisen ja operatiivisen hoidon hyötyjä ja haittoja.
12.00 Vatsan vammat - tutkiminen ja alkuhoito, Kirsi Hokkanen
Käydään läpi tylpän ja terävän vamman tutkiminen ja niiden alkuhoito

Laatu ja potilasturvalllisuus arjessa

11.00  Potilasturvallisuuden kulmakiviä-organisaatiotaso, Morag Tolvi
Luennolla käsitellään potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon laadun perusteet ja miten potilasturvallisuuteen vaikutetaan organisaatiotasolla. Lisäksi käydään läpi Potilasvakuutuskeskuksen toiminta ja miten PVK osallistuu potilasturvallisuuteen.
11.30 Yksilön rooli potilasturvallisuudessa, jaksaminen ja työnhallinta, Minna Halinen
Jokaisella ammattilaisella yksilönä on myös vastuita ja velvollisuuksia, joita on tärkeä noudattaa ollakseen potilasturvallinen ammattilainen. Kliinisten taitojen ja erilaisten ammatillisuuteen liittyvien toimintaperiaatteiden lisäksi on myös vastuu omasta itsestään. Vain hyvinvoiva ammattilainen on turvallinen.  Millaisia keinoja jokainen voi käyttää avuksi huolehtiakseen omasta jaksamisestaan ja työn hallinnasta.
12.00 Kohtelun merkitys potilasturvallisuudessa, Anu Venesoja
Luennolla käsitellään sitä, miten ihmisten tapa kohdella toisia voi heijastua potilasturvallisuuteen. Luennolla aihetta lähestytään ensihoidon potilaiden ja ensihoitajaopiskelijoiden eli tulevien hoitoalan ammattilaisten näkökulmista.

Kehittyvä diagnostiikka

13.30 Infektionäytteiden vieritestaus, Jutta Delany
Tulossa
14.00 Päivystyksellisen vierikaikukuvauksen tieteellinen näyttö, 
Ossi Hannula
Vierikaikukuvauksen käyttö on viime vuosina lisääntynyt päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla. Onko kysymyksessä järkevä toiminta vai täyttä puoskarointia? Esityksessä käydään läpi tieteellistä näyttöä aiheesta.
14.30 Säteilyturvallisuus päivystyskuvantamisessa, Juho Konsti
Luennon aikana käydään läpi mitkä kuvantamismodaliteetit aiheuttavat säteilyä, miten henkilökunta välttyy ylimääräiseltä sädeannokselta ja miten potilaan sädeannosta optimoidaan kuvantamistutkimuksen valinnalla mm. HUS:in Päivystyskuvantamisen opasta hyödyntäen. Lisäksi luennolla käsitellään hyvän lähetteen tärkeyttä oikean kuvauksen valinnassa sekä ajankohtaisia muutoksia säteilyturvallisuuskäytännöissä.

Plenary

15.15 Miten meitä pitäisi johtaa? Riitta Viitala
Johtamisen professorin ajatuksia siitä, miten meitä pitäisi johtaa
16.00 Itsensä johtaminen - miten hallitsen stressiä? 
Heini Harve-Rytsälä
Luennolla käsitellään stressiä psykofysiologisena ilmiönä, sen vaikutuksia suoritus- ja päätöksentekokykyyn sekä sitä, miten jokainen meistä voi varsin yksinkertaisin keinoin parantaa omia stressinhallinnan taitojaan

Keskiviikko 22.11.

Kardiologia

9.00 Akuutin sydämen vajaatoiminnan aakkoset, Heli Tolppanen
Luennolla käsitellään hengenahdistuspotilaan diagnostiikkaa, sydämen vajaatoiminnan käsitteitä (systolinen ja diastolinen vajaatoiminta), kuvantamistutkimuksia, akuutin vajaatoiminnan alkuhoitoa sekä vajaatoiminnan pitkäaikaishoidon aloitusta.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠9.30 Vaarallisten arytmioiden tunnistaminen ja hoito, Aapo Aro
Luennolla annetaan vinkkejä, miten voi tunnistaa potentiaalisesti vaarallisen hitaan tai nopean rytmihäiriön, ja miten näitä potilaita tulisi hoitaa.
10.00 Suuren kuoleman riskin keuhkoembolia, Veli-Pekka Harjola
Suuren kuoleman riskin keuhkoembolia vaihtelee sydänpysähdyksestä sokkiin. Luennossa käsitellään akuuttihoitoa ja tarjolla olevia verenkiertoa palauttavia hoitoja liuotushoidosta katetritoimenpiteisiin.

11.00-12.30 Kivunhoito, 
Jukka Kopra ja Susanna Toivio-Tikkanen

Kivunhoito -koulutuksessa käydään läpi kivunhoidon ja sedaation haastetilanteita potilastapausten kautta interaktiivisesti. Sessiossa käsitellään kivunhoidon repertuaaria peruslääkkeistä vahvojen analgeettien ja sedatiivien kautta puudutuksiin. Laita älylaitteesi ja näppäilysormesi lämpiämään!

Tarttuvat taudit

13.30 Keskushermostoinfektiot, Johanna Kaartinen
Keskushermostoinfektiot-luento käsittelee aikuisten keskushermostoinfektioiden diagnostiikkaa ja alkuhoitoa akuuttilääketieteen näkökulmasta
14.00 Päihteiden käyttäjien infektiot, Laura Pakarinen
Huumeiden käyttö ja siihen liittyvät infektiot lisääntyvät jatkuvasti. Pistämällä huumeita käyttävät altistuvat erityisesti pistospaikkainfektioille ja vakaville baktereemisille yleisinfektioille. Viime aikoina päihteiden käyttäjillä on ollut aiempaa enemmän myös akuutteja HBV-infektioita ja HIV-tartuntoja. Luennolla käydään läpi asioita, jotka on huomioitava, kun kuumeinen päihteiden käyttäjä tulee päivystyspoliklinikalle.
14.30 Infektioturvallinen päivystys, Katariina Kainulainen
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta ja mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien leviämisen estäminen on tärkeää myös päivystyspoliklinikalla. Ei ole vaikeaa osata toimia oikein, kun ymmärtää joitakin infektioidentorjunnan perusasioita, joita käydään läpi luennolla.