Matka- ja tutkimusapurahat

Matka- ja tutkimusapuraha-anomus

SALY Matka- ja tutkimusapuraha ohjesääntö 


Saly:n tutkimusapurahaTutkijoilla on mahdollisuus esitellä Science Day in Emergency Medicine III –koulutuksessa omaa akuuttilääketieteen tutkimustaan sekä hakea rahoitusta. Suomen akuuttilääketieteen yhdistys myöntää henkilökohtaisen apurahan (500 € - 1 500 €) enimmillään kuudelle akuuttilääketieteen tutkimustyötä tekevälle lääkärille, jotka pitävät tilaisuudessa (noin 20 min) pituisen esityksen tutkimuksestaan. Tutkimusapurahaa voi hakea koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta. Tutkimusapurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Hakemus ja abstrakti (enintään yhden sivun mittainen suomenkielinen yhteenveto, 11pt fontti, riviväli 1) tulee lähettää Lyytin kautta perjantaihin 24.7.2020 klo 12.00 mennessä. 

Lisätietoja: toimistosihteeri, Mirva Lähteenmäki, akuuttilääketiede@gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN

13.-14.9.2019 Charité meets Finland,  Berliinin yliopistollinen sairaala Charité 

yhteistyössä SALY ry:n kanssa (Berliini, Saksa)
Tapahtuman yhteydessä mm. Erikoistuvien lääkärien tutkijakoulutus.

Matkalle oli tarjolla stipendejä kymmenelle henkilölle. 

Kesäkuiseen määräpäivään mennessä hakemuksista viisi onnellista täytti ehdot ja sai á 1000 € stipendin tutkimustaan varten. Yhdistys onnittelee! He lähtivät Berliiniin ja osallistuivat kokouksen tutkijakoulutustyyppiseen presymposiumiin. Heidän matkakertomuksensa on luettavissa https://www.akuuttilaaketiede.fi/matka-ja-tutkimusapurahat/matkakertomukset/ 

ja

Tunnelmakuvia matkalta