Matka- ja tutkimusapurahat

Matka- ja tutkimusapuraha-anomus

SALY Matka- ja tutkimusapuraha ohjesääntö 


13.-14.9.2019 Charité meets Finland,  Berliinin yliopistollinen sairaala Charité 

yhteistyössä SALY ry:n kanssa (Berliini, Saksa)
Tapahtuman yhteydessä mm. Erikoistuvien lääkärien tutkijakoulutus.

Matkalle on tarjolla stipendi, á 1000 €, kymmenelle henkilölle. Edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen kokouksen tutkijakoulutustyyppiseen presymposiumiin.

Haku 7.6.2019 klo 14:00 mennessä 

Hakulomake ja siihen tarvittavat liitteet:

  • Tutkimussuunnitelma (max. 2 sivua, 1,5 riviväli)
  • CV
  • Julkaisuluettelo (hyväksytyt tai julkaistut alkuperäisartikkelit)

Hakemus liitteineen sähköisesti yhdistyksen sihteeri Minna Kätkälle

minna.katka@pshp.fi