Matka- ja tutkimusapurahat

Matka- ja tutkimusapuraha-anomus

SALY Matka- ja tutkimusapuraha ohjesääntö 


Salyn tutkimusapuraha 2021


Tutkijoilla on mahdollisuus esitellä Science Day in Emergency Medicine IV –koulutuksessa omaa akuuttilääketieteen tutkimustaan sekä hakea rahoitusta. Suomen akuuttilääketieteen yhdistys myöntää henkilökohtaisen apurahan (500 € - 1 500 €) enimmillään kuudelle akuuttilääketieteen tutkimustyötä tekevälle lääkärille, jotka pitävät tilaisuudessa (noin 20 min) pituisen esityksen tutkimuksestaan. Tutkimusapurahaa voi hakea koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta. Tutkimusapurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti ja julkistetaan yhdistyksen kotisivulla.

Hakemus ja abstrakti (enintään yhden sivun mittainen suomenkielinen yhteenveto, 11pt fontti, riviväli 1) tulee lähettää Lyytin kautta perjantaihin 23.7.2020 klo 12.00 mennessä. 

Lisäohjeita voit tarvittaessa tiedustella: akuuttilaaketiede@gmail.com 

Alla olevasta linkistä voit ilmoittautua tilaisuuteen

Osallistujamaksu on vain 70 €.

Saman linkin kautta voit myös jättää apurahahakemuksesi.

Saly:n tutkimusapuraha 2020


Tutkijoilla on ollut mahdollisuus esitellä Science Day in Emergency Medicine III –koulutuksessa 27.8.2020 omaa akuuttilääketieteen tutkimustaan sekä hakea tutkimusapurahaa yhdistykseltä. 

Science Day III in Emergency Medicine tilaisuudessa julkistettiin apurahan saajat: Väinö Forss ja Kirsi Kemp

Heidän tutkimusten aiheet:

Väinö Forss:

The Development of Radiation Dose in Acute Cranial Computed Tomography Imaging   

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuvaus- ja säteilyannosmäärien kehitystä akuutissa pään tietokonetomografiakuvantamisessa Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Mahdollisimman tarkkojen ja vertailukelpoisten tulosten saamiseksi TT-laitteiden annosnäyttöjen tarkkuus kartoitetaan ja saatua tietoa käytetään hyväksi säteilyannosten laskennassa. Tavoitteena on myös selvittää uudemman teknologian vaikutus säteilymäärän ja kuvanlaadun suhteeseen sekä selvittää kuinka hyvin saadut tulokset kehityksestä on yleistettävissä kansallisesti.

Kirsi Kemp:

Päivystyksen triagen osuvuus ja luotettavuus erityisesti vanhuspotilailla, sekä kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden tunnistamista yleistilan lasku -potilaiden joukosta. 

Apurahan jakoivat puheenjohtaja Ari Palomäki ja varapuheenjohtaja Veli-Pekka Harjola. 

SALY onnittelee Kirsiä ja Väinöä ja toivottaa intoa tutkimuksen tekemiseen.

13.-14.9.2019 Charité meets Finland,  Berliinin yliopistollinen sairaala Charité 

yhteistyössä SALY ry:n kanssa (Berliini, Saksa)
Tapahtuman yhteydessä mm. Erikoistuvien lääkärien tutkijakoulutus.

Matkalle oli tarjolla stipendejä kymmenelle henkilölle. 

Kesäkuiseen määräpäivään mennessä hakemuksista viisi onnellista täytti ehdot ja sai á 1000 € stipendin tutkimustaan varten. Yhdistys onnittelee! He lähtivät Berliiniin ja osallistuivat kokouksen tutkijakoulutustyyppiseen presymposiumiin. Heidän matkakertomuksensa on luettavissa https://www.akuuttilaaketiede.fi/matka-ja-tutkimusapurahat/matkakertomukset/ 

ja

Tunnelmakuvia matkalta