Suomen Akuuttilääketieteen yhdistys ry

Suomen akuuttilääketieteen yhdistyksen tarkoituksena on akuuttilääketieteeseen liittyvän tiedon, taidon ja tutkimuksen sekä kaiken terveydenhuollon päivystystoiminnan kehittämisen edistäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen akuuttilääketieteen järjestötoimintaan, harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja sekä käyttää muita edellisiin verrattavia menettelytapoja.

Yhdistys järjestää ja tekee aktiivisesti yhteistyötä erilaisten tapahtumien kanssa. 

Liity jäseneksi?

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomesssa laillistettu lääkäri tai lääketieteen opiskelija, jolla on oikeus toimia päivystävän lääkärin työtehtävissä Suomessa ja joka on osoittanut kiinnostusta akuuttilääketiedettä kohtaan.

Haen Salyn jäsenyyttä

Yhdistys on IFEMin (International Federation for Emegency Medicine) täysjäsen.

Yhdistys on EuSEMin (European Society for Emergency Medicine) kansallisten jäsenyhdistysten federaation jäsen.


Tutkimusapurahat

Yhdistys jakaa vuosittain  tutkimusapurahoja, tästä tarkempaa tietoa.