Suomen akuuttilääketieteen yhdistyksen tarkoituksena on akuuttilääketieteeseen liittyvän tiedon, taidon ja tutkimuksen sekä kaiken terveydenhuollon päivystystoiminnan kehittämisen edistäminen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, osallistuu kansainväliseen akuuttilääketieteen järjestötoimintaan, harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, antaa alaa ja sen harjoittamista koskevia lausuntoja sekä käyttää muita edellisiin verrattavia menettelytapoja.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomesssa laillistettu lääkäri tai lääketieteen opiskelija, jolla on oikeus toimia päivystävän lääkärin työtehtävissä Suomessa ja joka on osoittanut kiinnostusta akuuttilääketiedettä kohtaan.

Yhdistys on IFEMin (International Federation for Emegency Medicine) täysjäsen.

Yhdistys on EuSEMin (European Society for Emergency Medicine) kansallisten jäsenyhdistysten federaation jäsen.

 

Yhdistys jakaa vuosittain matka- ja tutkimusapurahoja. Näitä voi hakea Ajankohtaista-palstan liitteenä olevan ohjesäännön mukaisesti.


 

Akuuttilääketiede2017 29.11. - 30.11.2016

Marina Congress Center, Helsinki

Kongressin teemana on "Vanhus päivystyspotilaana"

Lue lisää

Kongressin yhteydessä järjestetään näyttely. Lisätietoja

Viikon kysymys

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.