Erikoistumispisteet

tullaan hakemaan

Päätösnumero: 

Erikoisalat ja tuntimäärät

Akuuttilääketiede(10)
Anestesiologia ja tehohoito(10)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille(10)
Infektiosairaudet (5)
Kirurgia / runkokoulutus(5)
Kliininen farmakologia ja lääkehoito (5)
Ortopedia ja traumatologia(5)
Sisätaudit /eriytyvä koulutus(5)
Sisätaudit /runkokoulutus(5)
Terveydenhuolto (10)
Yleislääketiede(10)