Osallistumistodistus ja luentojen kysymyspatteristo

Osallistumistodistuksia on kahdenlaisia: yleistodistus ja erikoistumistodistus.

1. Osallistumistodistuksen kongressin päätyttyä saa vastattuaan palautekyselyyn. Palautekysely aukeaa 2022 vuoden puolella.

2. Erikoistumistodistus mahdollistaa lääkäreillä erikoistumispisteiden haun. Siihen tarvitaan kysymyspatteristoon vastaaminen, jolla todennetaan osallistuminen.