Työpajat

Emergo Train System-työpajat, Nordia, 2. krs.

Torstai 21.11.
klo 13.15 - 14.15
klo 15.45 - 16.45

Perjantai 22.11.
klo 9.00 - 10.00
klo 11.30 - 12.30

ETS-työpajan tavoitteena on, että osallistuja saa käsityksen ETS -simulaatiojärjestelmän käytettävyydestä opetus- ja harjoittelumenetelmänä suuronnettomuus ja monipotilastilannejohtamisen interaktiivisessa 
simulaatioharjoittelussa.

ETS-simulaatioharjoitus-tapaukset ovat:

  • Suuronnettomuusharjoitus 
  • Tapaus urheilutapahtuma
  • Ruuhkatilanne sairaalassa - What's your surge capacity

Kouluttajat: 
John McCarthy, Teppo Aarnio, Nina Holmlund, Mikko Juvonen, Ari Salonen, Christian Talleberg, Lasse Mäkelä

Tempputyöpajat, Fennia I, 2.krs

Torstai 21.11. klo 14.45 - 15.45
Perjantai 22.11. klo 10.30 - 11.30

Tempputyöpajat koostuvat kolmesta eri pisteestä, jonne voi tulla vapaasti työpajan aikana

POCUS - point of care ultrasound

Taskukokoisella laitteella UÄ ikkuna ihmiseen

Työpajan POCUS osuuden neljässä laitepisteessä voi kokeilla ja oppia erilaisista taskukokoisen ultraäänilaitteen mahdollisuuksista - tai taitavammat vaikka esitellä osaamistaan muille ja vaihtaa ajatuksia käytettävyydestä käytännön työssä.

Midline

Midline-työpajan tavoitteena on, että osallistuja pääsee kokeilemaan Midline-katetrin laittoa ultraääniohjauksessa sekä tutustumaan katetrin käyttöön ja hoito-ohjeisiin.

Midline on perifeerinen laskimokatetri, jonka erityisominaisuuksiin kuuluu paineinjektiot, verinäytteenotto ja pitkä käyttöikä.

Intraosseaalipora

Hätätilapotilaan hoidossa yksi suurimmista ongelmista on saada toimiva yhteys verenkiertoon  neste- ja lääkehoidon mahdollistamiseksi. Intraosseaaliyhteys eli luuydinyhteys on laajalti käytetty vaihtoehtoinen lääkkeenanto- ja nesteytysreitti suonensisäiselle yhteydelle joka saadaan avattua muutamassa sekunnissa. 

Työpajan tarkoituksena on kehittää teoreettista tietämystä ja kädentaitoja IO-poran ja nesteensiirto letkuston käytöstä.

Kouluttajat: Kimmo Suojanen, Anniina Hallikainen, Tuomas Salminen

Työpajoihin ei ole ennakkoilmoittautumista