Svenska

Jourmedicinföreningen i Finland

Huvudman av styrelse

Ari Palomäki

ari.palomaki(at)khshp.fi



Resten av styrelsen finns på sidan Yhteystiedot.