Akuuttilääketiede

Akuuttilääketieteestä tuli Suomessa kuuden vuoden koulutuksen käsittävä erikoisala vuoden 2013 alussa. Erikoislääkärikoulutus on kehittynyt muutamassa vuodessa erittäin nopeasti. Eturivin klinikoiden tulokset ovat jo nyt hyvällä kansainvälisellä tasolla. Uuden alan kehittämisessä on tärkeää huolehtia aktiivisen tutkimustyön ja laadukkaan koulutuksen ohella hyvästä yhteistyöstä muiden erikoisalojen kanssa. 

Akuuttilääketieteen erikoisalan syntyä 1960- ja 70-lukujen taitteessa Yhdysvalloissa edelsi paikallisten lääkäreiden kokema ristiriita Korean ja Vietnamin sodissa tehokkaasti toteutetun kenttälääkinnän ja heidän kotimaassaan puutteelliselle tasolle jääneen päivystystoiminnan välillä. Samanaikaisesti useissa muissakin maissa aika näytti kypsyneen uudelle erikoisalalle, sillä heti syntymisensä jälkeen akuuttilääke levisi muutamassa vuodessa laajalti englanninkieliseen maailmaan.

Todetaan artikkelissa Akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutus Suomessa, kirjoittajina Naskali, Lehtonen ja Palomäki.

Lue koko artikkeli   

Akuuttilääketieteeseen liittyviä artikkeleita:

https://erikoisalani.fi/tulokset/12 

https://www.duodecimlehti.fi/duo11789

https://www.hus.fi/tietoa-meista/ura-husissa/laakariksi-husiin/erikoistuminen-akuuttilaaketieteeseen

https://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/erikoistuvalle_laakarille/akuuttilaaketiede

https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisallot/tays/tays-paivystys-acuta-mahdollistaa-uuden-oppimisen/