Erikoistuminen Suomessa

Erikoistumiskoulutuksen pääpaino on työskentelyllä monipuolisen potilasmateriaalin omaavassa päivystyspoliklinikassa. Mikäli potilasmateriaali ei ole riittävän monipuolista ja vaativaa, erikoistumiskoulutusta tulee täydentää palvelulla tukevissa klinikoissa, esim kirurgia tai sisätaudit.

9kk terveyskeskuspalvelu on pakollista samoin kuin jaksot anestesia/valvonta/tehostettu valvonta/tehohoito 6kk, lastentaudit 6kk (josta 2-3kk voi suorittaa yhteispäivystyksessä) ja ensihoito 3kk (josta vähintään 1kk operatiivisessa ensihoitotoiminnassa).

Palvelusta on suoritettava vähintään 1v yliopistosairaalassa ja 3v yliopistosairaalan ulkopuolella (ml. tk-palvelu). Erikoistumissuunnitelma on hyvä käydä läpi yliopiston oppiaineen vastuuhenkilön kanssa.


Akuuttilääketiede keskittyy äkillisten sairauksien ja vammojen kiireelliseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Akuuttilääketiede on Suomen 50. ja uusin erikoisala, jonka erikoislääkärikoulutusta on järjestetty vuodesta 2013 alkaen.

https://www.hus.fi/tietoa-meista/ura-husissa/laakariksi-husiin/erikoistuminen-akuuttilaaketieteeseen