Suomessa nyt 100 akuuttilääkäriä

29.5.2019

Maanantaina 27.5.2019 vietettiin kansainvälistä akuuttilääketieteen päivää, ”Emergency Medicine Day”. Samoihin aikoihin Suomen Akuuttilääketieteen Yhdistys ry:llä on ilo ilmoittaa, että Suomessa toimii nyt 100 akuuttilääketieteen erikoislääkäriä.

Akuuttilääketieteen erikoisala (emergency medicine) syntyi 50 vuotta sitten lähes samanaikaisesti muutamassa englanninkielisessä maassa kuten Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Alalle koulutettavilla erikoislääkäreillä on valmiudet hoitaa kriittisesti sairaita tai vammautuneita potilaita niin ensihoidossa kuin sairaalan päivystyksessä. Päivystystoimintaa on kuvattu elävästi muun muassa suosituissa TV-sarjoissa Casualty ja ER, Teho-osasto. Jälkimmäisen alkuperäinen nimi on Päivystyspoliklinikka (ER = Emergency Room).

Euroopan Unionissa akuuttilääketiede kuuluu niihin erikoisaloihin, joiden osalta yhdessä jäsenmaassa saavutettu erikoislääkärin pätevyys tunnustetaan myös toisessa EU-maassa. Tällä hetkellä tämä uudehko erikoisala on perustettuna muutamaa maata lukuunottamatta jo kaikkiin EU-maihin. Suomessa erikoislääkärikoulutus aloitettiin virallisesti 1.1.2013. Käytännön koulutus oli kuitenkin aloitettu jo edellisenä vuonna Turussa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Erikoistuvia lääkäreitä on Suomessa yli 200. He toimivat yleensä suurissa keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa, joissa on riittävät teknologiset valmiudet vastata vakavasti sairaiden potilaiden diagnostiikasta ja hoidosta. Tällä hetkellä akuuttilääketiede on kasvamassa yhdeksi suurista erikoisaloista. Suomen kärkiklinikat ovat kansainvälisinä esimerkkeinä erikoisalan korkeatasoisista ja tiiviillä aikataululla toteutuneista saavutuksista.

Suurin osa akuuttilääketieteen erikoislääkäreistä tarvitaan tällä hetkellä käytännön työn ohella esimiestehtäviin, jotta nuori erikoisala kehittyisi laadukkaasti ja ilman viiveitä. Samanaikaisesti päivystäminen on suuressa murroksessa. Kansainvälisessä vertailussa ainoana maana Suomeen on perustettu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksiä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että niissä työskentelisivät niin sairaaloiden kuin terveyskeskusten lääkärit. Sittemmin kuitenkin säädettiin yhteispäivystysten järjestäminen pelkästään erikoissairaanhoidon vastuulle, minkä jälkeen päivystävistä lääkäreistä on ollut pulaa kautta maan. Suomen Akuuttilääketieteen Yhdistyksen mielestä terveydenhuoltoa kehitettäessä tulee huolehtia siitä, että päivystysvastuu jakautuu rehdisti sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon vastuulle.